Wczesne wspomaganie rozwoju

TERAPEUTKA SI O SWOJEJ PRACY

W naszym przedszkolu realizujemy bezpłatnie terapię w ramach

opinii o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Opinie takie wydawane są przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Zajęcia w ramach WWR realizujemy dla dzieci w każdym wieku (już od 1 r.ż).

Orzeczenie wskazuje Państwu jakie zajęcia specjalistyczne są potrzebne dziecku, by wspomóc jego rozwój.


W naszym przedszkolu oferujemy Państwa dzieciom następujące zajęcia w ramach WWR:

  • terapię logopedyczną
  • fizjoterapię
  • Integrację sensoryczną
  • terapię słuchu z surdopedagogiem
  • terapię wzroku z tyflopedagogiem
  • pomoc psychologiczną
  • trening umiejętności społecznych
  • terapię ręki
  • zajęcia rewalidacyjne wyrównujące braki edukacyjne, pomoc w nauce, ćwiczenia motoryczne

Kontakt do dyrekcji: 696-929-828 Anna Chomicka

NEUROLOGOPEDA


280219047_874431666838151_4381555515844372061_n

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie WWR

umowa z rodzicami WWR