Cennik dotyczy dzieci, które nie posiadają orzeczenia

DIAGNOZA PROCESÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ dzieci powyżej

(wywiad z rodzicami +2-3 spotkanie z dzieckiem)

320 ZŁ
 FIZJOTERAPIA

TRÓJPŁSZCZYZNOWA TERAPIA STÓP

 90 ZŁ/30MIN
TERAPIA METODĄ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 90 ZŁ/50 MIN.
WSTĘPNA DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA 120 ZŁ/60 MIN.
TERAPIA LOGOPEDYCZNA 70 ZŁ/30 MIN.
WSTĘPNE BADANIE PEDAGOGICZNE w celu rozpoznania zaburzeń dziecka 120 zł /60 MIN
TUS (trening umiejętności społecznych)(grupy 5-6 osobowe) 40 ZŁ/40 MIN.
NAUKA CZYTANIA METODĄ KRAKOWSKĄ 70 ZŁ/30 MIN.
TERAPIA RĘKI 70 zł/30 MIN.