logopeda szczecin

Rodzicu,

jeśli Twoje dziecko w wieku przedszkolnym nie zaczęło jeszcze mówić, sepleni, mówi niewyraźnie, ma inne problemy z komunikacją werbalną – powinieneś to skontrolować u specjalisty.

Zdiagnozujemy Twoje dziecko i rozpoczniemy z nim terapię logopedyczną.


Dla kogo?

  • dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola oraz dla dzieci spoza naszego przedszkola w godzinach popołudniowych

Kto może być objęty terapią?

• dzieci z afazją dziecięcą,

 osób posiadających wady wymowy,

 dzieci dyslektycznych i zagrożonych dysleksją,

 dzieci zagrożonych autyzmem oraz posiadających zaburzenia ze spektrum autyzmu,

 dzieci z zespołem Aspergera,

 dzieci z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy,

 dzieci z alalią,

 dzieci z porażeniem mózgowym,

 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,

 dzieci z zespołem Downa,

 dzieci z FAS (Alkoholowym Zespołem Płodowym),

 dzieci dwujęzycznych,

 dzieci jąkających się,

 dzieci wymagających wczesnej stymulacji logopedycznej,

W czym pomaga terapia?

  • usuwanie zaburzeń mowy,
  • przywracanie mowy w przypadku jej utraty,
  • nauczanie mowy, która się nie wykształciła,
  • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
  • wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej,
  • likwidację przyczyn i skutków pierwotnych oraz skutków wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne, jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy.

Ile kosztuje terapia?

Terapia jest bezpłatna dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

lub orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Jeśli nie posiadasz opinii z poradni, sprawdź cennik.

Jak zapisać dziecko?:

Rodzicu, jeśli chciałbyś aby Twoje dziecko było objęte terapią logopedyczną w Przedszkolu „Bystrzaki”

skontaktuj się z dyrekcją telefonicznie 696-929-828 

lub mailowo bystrzakiszczecin@wp.pl

prywatne przedszkole szczecin, przedszkole szczecin, przedszkole prywatne szczecin, przedszkole integracyjne szczecin, najlepsze przedszkole szczecin, nabór do przedszkoli szczecin, rekrutacja do przedszkola szczecin, integracja sensoryczna szczecin, wwr szczecin, przedszkole niepubliczne szczecin, terapia dla dzieci szczecin, niepubliczne przedszkole szczecin