20190913_102933

Od września 2012 roku otworzyliśmy drzwi naszego przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych. Zgłaszają się do nas rodzice, którzy chcieliby dla swojego dziecka miejsca w przyjaznym środowisku, gdzie ich dziecko może się zintegrować z rówieśnikami pomimo swojej choroby. W naszych niedużych grupach bardzo dobrze odnajdują się dzieci niedosłyszące, niesłyszące, słabowidzące, upośledzone w stopniu lekkim oraz innymi dysfunkcjami. W grupie do 16 osób może być zapisanych do 5 uczniów niepełnosprawnych. W grupie jest dwóch wychowawców: nauczyciel wychowania przedszkolnego, oraz nauczyciel wspomagający, którzy współpracują, aby zapewnić grupie jak najlepsze warunki pracy i pobytu w przedszkolu (zobacz naszą kadrę).Każde dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, poza zajęciami dydaktycznymi w swojej grupie rówieśniczej, uczestniczy w zajęciach rewalidacyjnych opartych o wytyczne poradni psychologiczno-pedagogicznej i w zajęciach logopedycznych. Wykaz dostępnych zajęć terapeutycznych w zakładce gabinet terapeutyczny

Ponadto dzieci posiadające orzeczenie o wczesnym wspomaganiu rozwoju uczestniczą w zajęciach ruchowych z fizjoterapeutką.
Wszystkie nasze dzieci traktujemy równo i nie dajemy im taryfy ulgowej. Chcemy żeby przez to czuły się częścią naszej małej społeczności i nie czuły się inne od kolegów i koleżanek.

Cieszymy się, że możemy pomóc Wam i Waszym dzieciom w pokonywaniu małych i dużych barier.prywatne przedszkole szczecin, przedszkole szczecin, przedszkole prywatne szczecin, przedszkole integracyjne szczecin, najlepsze przedszkole szczecin, nabór do przedszkoli szczecin, rekrutacja do przedszkola szczecin, integracja sensoryczna szczecin, wwr szczecin, przedszkole niepubliczne szczecin, terapia dla dzieci szczecin