Projekt UE

 

 

UWAGA –REKRUTACJA WYDŁUŻONA DO 10 LIPCA 2019r.

ZAPRASZAMY RODZICÓW/OPIEKUNÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

 

JEŻELI TWOJE DZIECKO ZAMIESZKUJE W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM I JEST W WIEKU 3-4 LAT, MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z UDZIAŁU W PROJEKCIE DOFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UE

OFERUJEMY 20 NOWYCH MIEJSC W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BYSTRZAKI”

 1. Monte Cassino 18A/20, 70-367 Szczecin

 

REKRUTACJA TRWA!

ZAPISÓW MOŻNA DOKONYWAĆ DO 10 LIPCA 2019 R.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W PLACÓWCE LUB POD NR TELEFONU 696 929 828        

lub E-MAIL: bystrzakiszczecin@wp.pl

 

BYSTRZAKI STREFA PRZEDSZKOLAKA ANNA CHOMICKA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc w placówce wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat oraz rozszerzenie oferty placówki przedszkolnej o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.                                                                                                                                                                             Dofinansowanie projektu z UE: 630 110,60 PLN

 

UWAGA!!!

ZAPRASZAMY RODZICÓW/OPIEKUNÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

JEŻELI TWOJE DZIECKO ZAMIESZKUJE W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM I JEST W WIEKU 3-4 LAT, MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z UDZIAŁU W PROJEKCIE DOFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UE

OFERUJEMY 20 NOWYCH MIEJSC W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BYSTRZAKI”

Monte Cassino 18A/20, 70-476 Szczecin

CZESNE 0zł

Dla uczestników projektu zapewniamy :

 • Czesne 0zł
 • Pełne wyżywienie
 • opiekę w godzinach 6-17
 • Realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego

 

Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

 • Zajęcia rewalidacyjne
 • Terapię logopedyczną
 • Terapię Integracji Sensorycznej
 • Trening Umiejętności Społecznej

 

Bogatą ofertę zajęć rozwijających talenty:

 • Rytmika
 • język angielski
 • taniec
 • karate
 • zajęcia sportowe “Przedszkoliada”

 

*Uczestnik projektu pokrywa jedynie koszty zajęć dodatkowych, które nie są finansowane z projektu w wysokości 150 zł/m-c.

 

 

REKRUTACJA TRWA!

ZAPISÓW MOŻNA DOKONYWAĆ DO 30 CZERWCA 2019 R.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W PLACÓWCE LUB POD NR TELEFONU 696 929 828

lub E-MAIL: bystrzakiszczecin@wp.pl

Dokumenty do pobrania:


BYSTRZAKI STREFA PRZEDSZKOLAKA ANNA CHOMICKA

od 01.09.2019 rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

VIII Osi Priorytetowej – Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechniane edukacji przedszkolnej pod nazwą
„Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc w placówce wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat oraz rozszerzenie oferty placówki przedszkolnej o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.