Test PEP-3-PL

matka-i-dziecko-w-domu-widok-z-boku

PEP-3-PL (Profil Psychoedukacyjny, wydanie 3, wersja polska) to narzędzie służące do oceny poziomu rozwoju umiejętności dzieci, głównie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Test może być również użyteczny w diagnozie funkcjonalnej dzieci z innymi zaburzeniami, a także dzieci rozwijających się typowo o nieharmonijnym profilu rozwoju. Jest przeznaczony do badania osób w wieku 2-6 lat, a także starszych, o ile ich wiek umysłowy mieści się w przedziale 2-6 lat. Test umożliwia określenie mocnych i słabych stron w rozwoju dziecka, a także, w przypadku dziecka ze spektrum autyzmu, określenie nasilenia specyficznych trudności na tle innych rówieśników z autyzmem.

PEP-3-PL posiada aktualne, polskie normy rozwojowe opracowane dla wieku od 12 do 84 miesięcy.

plakat pep

Kiedy warto przeprowadzić Test PEP-3-PL?

 • w przypadku dzieci z autyzmem
 • gdy występuje potrzeba odroczenia obowiązku szkolnego
 • gdy rodzic rozważa odroczenie
 • gdy dziecko rozwija się nieharmonijnie
 • gdy potrzebujemy zdiagnozować wiek rozwojowy dziecka, aby potem ułożyć do niego plan terapii
 • w przypadku zaburzeń rowojowych

Cel wykonania testu PEP-3-PL

 • określenie poziomu rozwoju dziecka na tle dzieci rozwijających się normatywnie
 • porównanie wieku biologicznego dziecka z wiekiem rozwojowym
 • ocena skuteczności podjętych interwencji terapeutycznych
 • określenie strefy najbliższego rozwoju
 • narzędzie pomocne przy opracowywaniu indywidualnych planów edukacyjno-terapeutycznych.

Ile kosztuje test?

cennik

Jak zapisać dziecko?:

Rodzicu, jeśli chciałbyś umówić dziecko na test PEP-3-PL w Gabinecie Terapeutycznym „Bystrzaki”

skontaktuj się z nami telefonicznie 696-929-828 

lub mailowo bystrzakiszczecin@wp.pl

Badanie prowadzi:

WYKONANIE TESTU PEP-3-PL – KROK PO KROKU

Krok 1
Wywiad z opiekunem.

Dotyczy ogólnego funkcjonowania dziecka, terapeuta przekazuje informacje na temat celu badania oraz etapów jego realizacji.
Raport opiekuna
Opiekun dziecka wypełnia „raport opiekuna” w którym ocenia poziom funkcjonowania swojego dziecka. Pytania dotyczą min problemów z zachowaniem, umiejętności samoobsługowych, zainteresowań dziecka, sztywności w zachowaniu zachowania adaptacyjne. Pozyskane w ten sposób informacje pozwolą na ocenę zachowań które występują gównie w warunkach domowych.

Krok 2
Test PEP-3-PL.

Wykonanie poszczególnych prób/zadań, przygotowanie przez terapeutę raportu z badania Profilu Psychoedukacyjnego PEP-3-PLw formie pisemnej oraz jego omówienie wraz z prezentacją wyników.

Krok 3
Ewaluacje.

Powtórne wykonanie testu wykonuje się po 12 miesiącach kompleksowych działań terapeutycznych.

mgr Samanta Fridhi

mgr Samanta Fridhi

certyfikowany diagnosta PEP-3-PL, terapeuta SI, pedagog specjalny

Profil psychoedukacyjny, gotowość szkolna, PEP-3-PL, PEP-3-PL Szczecin, PEP3, PEPR, badanie poziomu rozwojowego, wiek rozwojowy dziecka, badanie poziomu inteligencji, badanie poziomu funkcjonowania dziecka, PEP-3-PL szczecin, PEP-3-PL bystrzaki, bystrzaki terapia