Zapytania ofertowe

UWAGA! Termin składania ofert na zajęcia Integracji Sensorycznej został przedłużony do 30.08.2019.

Zapraszamy do składania ofert!

przedłużenie terminu skąłdania ofert SI20210802_14033650

Zapytanie ofertowe  z dnia 30.07.2019r. na wykonanie usługi prowadzenia zajęć z integracji sensorycznej

w ramach projektu  „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Załącznik Nr1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr2 – Oświadczenie o niekaralności

Załącznik Nr3 – Oświadczenie o spełnieniu/ niespełnianiu klauz społecznych

Załącznik Nr4 – Wzór umowy zlecenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie oferenta o braku powiązania osobowego i kapitałowego

POROTKÓŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

protokół wyboru oferty SI 30-08-1920210802_13091673

Zapytanie ofertowe z dnia 30.07.2019r. na wykonanie usługi prowadzenia zajęć rewalidacyjnych/terapeutycznych indywidualnych,

w ramach projektu  „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Załącznik Nr1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr2 – Zapytanie Ofertowe

UWAGA! Termin składania ofert na przeprowadzenie zajęć logopedycznych został przedłużony do 31.08.2019.

Zapraszamy do składania ofert!

przedłużenie terminu skąłdania ofert LOGO20210802_14055970

Zapytanie ofertowe z dnia 30.07.2019r. na wykonanie usługi prowadzenia zajęć logopedycznych

w ramach projektu  „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Załącznik Nr1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr2 – Oświadczenie o niekaralności

Załącznik Nr3 – Oświadczenie o spełnieniu/ niespełnianiu klauz społecznych

Załącznik Nr4 – Wzór umowy zlecenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie oferenta o braku powiązania osobowego i kapitałowego

PROTOKÓŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

protkół i informacja o wyborze ofertu logo 31-08-201920210802_13470843