Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe  z dnia 30.07.2019r. na wykonanie usługi prowadzenia zajęć z integracji sensorycznej

w ramach projektu  „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Załącznik Nr1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr2 – Oświadczenie o niekaralności

Załącznik Nr3 – Oświadczenie o spełnieniu/ niespełnianiu klauz społecznych

Załącznik Nr4 – Wzór umowy zlecenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie oferenta o braku powiązania osobowego i kapitałowego

Zapytanie ofertowe z dnia 30.07.2019r. na wykonanie usługi prowadzenia zajęć rewalidacyjnych/terapeutycznych indywidualnych,

w ramach projektu  „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Załącznik Nr1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr2 – Zapytanie Ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 30.07.2019r. na wykonanie usługi prowadzenia zajęć logopedycznych

w ramach projektu  „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Załącznik Nr1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr2 – Oświadczenie o niekaralności

Załącznik Nr3 – Oświadczenie o spełnieniu/ niespełnianiu klauz społecznych

Załącznik Nr4 – Wzór umowy zlecenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie oferenta o braku powiązania osobowego i kapitałowego