Cennik dotyczy dzieci, które nie posiadają orzeczenia

DIAGNOZA PROCESÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ dzieci powyżej

(wywiad z rodzicami +2-3 spotkanie z dzieckiem)

380 zł
 FIZJOTERAPIA (30 min)  60 ZŁ
TERAPIA METODĄ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (50 min.) 120 zł
KONSULTACJA Z DIAGNOZĄ LOGOPEDYCZNA/NEUROLOGOPEDYCZNA (60 min.)

OPINIA LOGOPEDYCZNA PISEMNA

200 zł

100 zł

TERAPIA LOGOPEDYCZNA (30 min.)

TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA (30 min.)

70 zł

85 zł

WSTĘPNE BADANIE PEDAGOGICZNE w celu rozpoznania zaburzeń dziecka (60 min.)

opinia na piśmie

200 zł

100 zł

TUS (trening umiejętności społecznych)grupy 5-6 osobowe, 40 min. 60 zł
ELEKTROSTYMULACJA LOGOPEDYCZNA – 10 zabiegów

Wizyta kwalifikacyjna

460 zł

100-150zł

TERAPIA RĘKI (30 min.)

PSYCHOLOG (dziecko/rodzic) (60 min)

85 zł

140 zł