Cennik dotyczy dzieci, które nie posiadają orzeczenia

DIAGNOZA PROCESÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ dzieci powyżej

(wywiad z rodzicami +2-3 spotkanie z dzieckiem)

320 ZŁ
 FIZJOTERAPIA  90 ZŁ/30MIN
TERAPIA METODĄ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 90 zł/50 MIN.
KONSULTACJA LOGOPEDYCZNA

KONSULTACJA NEUROLOGOPEDYCZNA

DIAGNOZA NEUROLOGOPEDYCZNA

OPINIA LOGOPEDYCZNA PISEMNA

150 zł/60 MIN

200 ZŁ/60MIN

100 zł

TERAPIA LOGOPEDYCZNA 70 zł/30 MIN.
WSTĘPNE BADANIE PEDAGOGICZNE w celu rozpoznania zaburzeń dziecka 120 zł /60 MIN
TUS (trening umiejętności społecznych)(grupy 5-6 osobowe) 40 zł/40 MIN.
ELEKTROSTYMULACJA LOGOPEDYCZNA

Wizyta kwalifikacyjna

400 zł/10 zabiegów

100-150zł

TERAPIA RĘKI 70 zł/30 MIN.