Cennik dotyczy dzieci, które nie posiadają orzeczenia

DIAGNOZA PROCESÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ dzieci do 4 r.ż.

(wywiad z rodzicami ok 0,5h oraz ok 2 spotkań z dzieckiem)

DIAGNOZA PROCESÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ dzieci powyżej 4 r.ż.

(wywiad z rodzicami ok 0,5h oraz 3-4 spotkań z dzieckiem)

230 ZŁ

 

 

320 ZŁ

 FIZJOTERAPIA

TRÓJPŁSZCZYZNOWA TERAPIA STÓP

 90 ZŁ/30MIN
TERAPIA METODĄ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 90 ZŁ/50 MIN.
WSTĘPNA DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA 50 ZŁ/30 MIN.
TERAPIA LOGOPEDYCZNA 50 ZŁ/30 MIN.
WSTĘPNE BADANIE PEDAGOGICZNE w celu rozpoznania zaburzeń dziecka 90 zł /50 MIN
TUS (trening umiejętności społecznych)(grupy 5-6 osobowe) 30 ZŁ/40 MIN.
NAUKA CZYTANIA METODĄ KRAKOWSKĄ 50 ZŁ/30 MIN.
TERAPIA RĘKI 50 zł/30 MIN.