Rekrutacja na wrzesień 2022

NABÓR DO PRZEDSZKOLA

DRODZY RODZICE!!!
Rozpoczął się nabór do naszego przedszkola na wrzesień 2022.
We wrześniu nauka będzie odbywała się w czterech 10-16 osobowych oddziałach. (w tym oddział zerówkowy)
Na wrzesień przyjmujemy dzieci w wieku 2,5 (ukończone na dzień 1.09.2022) do 6 roku życia. (dzieci 7 lat i więcej z odroczeniem również)

Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do przedszkola oraz ich rodzeństwo.

ZASADY REKRUTACJI

Zapisy do przedszkola trwają przez cały rok. Do grup można dołączyć również w trakcie trwania roku szkolnego (jeśli dysponujemy wolnymi miejscami)

Aby zapisać dziecko do przedszkola należy w pierwszej kolejności zapoznać się z ofertą, a następnie:

1. Pobrać kartę zgłoszeniową, wypełnić ją i wysłać mailowo na adres: bystrzakiszczecin@wp.pl karta_zgloszenia_RODO

Po otrzymaniu karty zgłoszeniowej dyrekcja przedszkola skontaktuje się z Państwem w celu potwierdzenia wybranego przez Państwa terminu adaptacji.

2. Adaptacja (3 darmowe dni adaptacyjne)

3. Podpisanie umowy (zobacz treść umowy) umowa 2022-23 i wpłata wpisowego w wysokości 300zł. (nr konta w umowie)

4. Oczekiwanie na pierwszy dzień września.

Na rozmowę rekrutacyjną można też umówić się telefonicznie 696-929-828

 

* Miejsce dla dziecka jest zagwarantowane w momencie otrzymania karty zgłoszeniowej i wpłaty wpisowego.

** O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń.

Numer konta:
50 1050 1559 1000 0090 9011 0785

dyrektor przedszkola

Anna Chomicka

NABÓR DO ŻŁOBKA

DRODZY RODZICE!!!
Rozpoczął się nabór do naszego ŻŁOBKA na wrzesień 2022.
Na wrzesień przyjmujemy dzieci w wieku 1-3 (ukończone na dzień 1.09.2022)

Do żłobka zapisujemy maksymalnie 26 dzieci, a opiekę nad nimi sprawują 3 opiekunki dziecięce w pełnym wymiarze czasu oraz pomoc opiekunki w niepełnym wymiarze.

ZASADY REKRUTACJI

Zapisy do żłobka trwają przez cały rok. Do grup można dołączyć również w trakcie trwania roku szkolnego (jeśli dysponujemy wolnymi miejscami)

Aby zapisać dziecko do żłobka należy w pierwszej kolejności zapoznać się z ofertą, a następnie:

1. Pobrać kartę zgłoszeniową, wypełnić ją i wysłać mailowo na adres: bystrzakiszczecin@wp.pl karta zgłoszeniowa żłobek

Po otrzymaniu karty zgłoszeniowej dyrekcja przedszkola skontaktuje się z Państwem w celu potwierdzenia wybranego przez Państwa terminu adaptacji.

2. Adaptacja (3 darmowe dni adaptacyjne) -pierwszy dzień dziecko zostaje w żłobku tylko 1 godzinę, w kolejne dni stopniowo wydłużamy pobyt.

3. Podpisanie umowy (zobacz treść umowy) umowa żłobek i wpłata wpisowego w wysokości 300zł. (nr konta w umowie)

4. Oczekiwanie na pierwszy dzień września.

Na rozmowę rekrutacyjną można też umówić się telefonicznie 696-929-828

 

* Miejsce dla dziecka jest zagwarantowane w momencie otrzymania karty zgłoszeniowej i wpłaty wpisowego.

** O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń.

Numer konta:
50 1050 1559 1000 0090 9011 0785

dyrektor przedszkola

Anna Chomicka