Terapia słuchu

20190913_102919

Dla kogo?

 • dzieci niesłyszące
 • dzieci niedosłyszące
 • dzieci z wadami słuchu

Na czym polega terapia?

Wczesne wychowanie słuchowe są to działania polegające na uaktywnieniu posiadanych przez małe dziecko możliwości słuchowych i wykształceniu umiejętności ich wykorzystania dla orientacji w otoczeniu oraz rozwoju mowy. Podstawą właściwego wychowania słuchowego jest uwrażliwianie na dźwięki otoczenia, np.: odgłosy czynności życia codziennego, ruchu ulicznego, odgłosy natury, mowę.

sluch_dzieci

Jak ćwiczymy słuch?

Terapia surdopedagogiczna z wychowaniem słuchowym obejmuje ćwiczenia:

 • stymulujące ogólny rozwój dziecka z wadą słuchu;
 • nadawania znaczenia dźwiękom;
 • lokalizacji źródła dźwięku, rozpoznawania cech dźwięku;
 • rozpoznawania i odtwarzania rytmów;
 • rozwijające słuch fonemowy i fonematyczny;
 • koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej;
 • pamięci i koncentracji uwagi słuchowej
 • kształtujące mowę dziecka z zaburzeniami słuchu;
 • rozwijające zasób słownika biernego i czynnego;
 • doskonalące umiejętności gramatyczno – leksykalne;
 • doskonalące sprawność artykulacyjną;
 • kształtujące umiejętność wypowiadania się

Ile kosztuje terapia?

Terapia jest bezpłatna dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

lub orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Jak zapisać dziecko:

Rodzicu, jeśli chciałbyś aby Twoje dziecko było objęte terapią słuchu w Przedszkolu „Bystrzaki”

skontaktuj się z dyrekcją telefonicznie 696-929-828 

lub mailowo bystrzakiszczecin@wp.pl

Kto prawadzi terapię?

surdopedagog mgr Agata Kamińska