Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

                                                                           

z dnia 30.07.2019r.

 

na wykonanie usługi prowadzenia zajęć z integracji sensorycznej

Szczegóły poniżej:

– zapytanie ofertowe z dnia 30.07.2019r.

Załącznik Nr1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr2 – Oświadczenie oferenta o braku powiązania osobowego i kapitałowego

Załącznik Nr3 – Oświadczenie o spełnieniu/ niespełnianiu klauz społecznych

Załącznik Nr4 – Wzór umowy