Trening Umiejętności Społecznych


Dla kogo?

Treningi dedykowane są dzieciom, które mają trudności z nawiązywaniem i utrzymaniem relacji z rówieśnikami i dorosłymi. Pomagają osobom z diagnozą ADHD i Zespołem Apsergera, a także dzieciom,  które ma trudności w przestrzeganiu norm społecznych i adaptacji do nowych sytuacji.


Na czym polega?

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to grupowa forma pomocy psychologicznej skierowana do dzieci. Spotkania mają formę treningu grupowego, który opiera się na założeniach kognitywnego nauczania. W praktyce oznacza to, że podczas treningów dzieci rozwijają umiejętności społeczne bazując na konkretnej wiedzy, którą zdobyły podczas spotkań.

Zajęcia są prowadzone przez terapeutę, którzy razem z pozostałymi członkami grupy modeluje zachowania uczestników tak, by były zgodne z normami społecznymi. Grupa jest zazwyczaj zamknięta i mała, licząca od 3 do 7 osób. Taka formuła daje uczestnikom poczucie bezpieczeństwa, przewidywalności i stałości.

Ile kosztuje terapia?

Terapia jest bezpłatna dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

lub orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Jak zapisać dziecko:

Rodzicu, jeśli chciałbyś aby Twoje dziecko uczestniczyło w Treningu Umiejętności Społęcznych w Przedszkolu „Bystrzaki”

skontaktuj się z dyrekcją telefonicznie 696-929-828 

lub mailowo bystrzakiszczecin@wp.pl

Terapię prowadzi:

mgr Oliwia Ćwiklińska

mgr Oliwia Ćwiklińska

terapeuta TUS, psycholog