Terapia pedagogiczna


Dla kogo?

Terapia pedagogiczna obejmuje dzieci:

  • o inteligencji przeciętnej i niższej niż przeciętna,
  • z zakłóceniami funkcji wzrokowych i słuchowych,
  • z zakłóceniami i opóźnieniami rozwoju ruchowego,
  • o zaburzonym rozwoju procesów emocjonalno-motywacyjnych,
  • z zaburzeniami mowy,
  • z zaburzeniami zdolności matematycznych,
  • z zaburzeniami dynamiki procesów nerwowych.

Na czym polega terapia?

Terapia pedagogiczna dawniej nazywana była reedukacją. Obecnie obejmuje ona pomoc psychologiczną, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i stymulująco-usprawniające oraz wszelkie inne działania specjalistyczne, których celem jest niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia rozwojowe i wychowawcze koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływanie psychologiczne i pedagogiczne.

Ile kosztuje terapia?

Terapia jest bezpłatna dla dzieci, które realizują w naszym przedszkolu

  • opinię o potrzebie kształcenia specjalnego

lub

  • opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Rodzicu, jeśli chciałbyś aby Twoje dziecko było objęte terapią pedagogiczną w Przedszkolu “Bystrzaki”

skontaktuj się z dyrekcją telefonicznie 696-929-828 

lub mailowo bystrzakiszczecin@wp.pl