Terapia logopedyczna


Rodzicu,

jeśli Twoje dziecko w wieku przedszkolnym nie zaczęło jeszcze mówić, sepleni, mówi niewyraźnie, ma inne problemy z komunikacją werbalną – powinieneś to skontrolować u specjalisty.

Zdiagnozujemy Twoje dziecko i rozpoczniemy z nim terapię logopedyczną.

20190913_102933

Dla kogo?

  • dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola oraz dla dzieci spoza naszego przedszkola w godzinach popołudniowych

Kto może być objęty terapią?

• dzieci z afazją dziecięcą,

 osób posiadających wady wymowy,

 dzieci dyslektycznych i zagrożonych dysleksją,

 dzieci zagrożonych autyzmem oraz posiadających zaburzenia ze spektrum autyzmu,

 dzieci z zespołem Aspergera,

 dzieci z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy,

 dzieci z alalią,

 dzieci z porażeniem mózgowym,

 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,

 dzieci z zespołem Downa,

 dzieci z FAS (Alkoholowym Zespołem Płodowym),

 dzieci dwujęzycznych,

 dzieci jąkających się,

 dzieci wymagających wczesnej stymulacji logopedycznej,

W czym pomaga terapia?

  • usuwanie zaburzeń mowy,
  • przywracanie mowy w przypadku jej utraty,
  • nauczanie mowy, która się nie wykształciła,
  • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
  • wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej,
  • likwidację przyczyn i skutków pierwotnych oraz skutków wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne, jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy.

Ile kosztuje terapia?

Terapia jest bezpłatna dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

lub orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Jeśli nie posiadasz opinii z poradni, sprawdź cennik.

Jak zapisać dziecko?:

Rodzicu, jeśli chciałbyś aby Twoje dziecko było objęte terapią logopedyczną w Przedszkolu „Bystrzaki”

skontaktuj się z dyrekcją telefonicznie 696-929-828 

lub mailowo bystrzakiszczecin@wp.pl

Nasz terapeuta:

mgr Adela Kusz-Przeradowska

 

20190904_152001

20190905_112404