Rozkład dnia


Godziny Zajęcia
6.00-7.00 początek dnia w przedszkolu, schodzenie się dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, grupa zbiorcza
7.00-8.00 zabawy indywidualne i grupowe stymulujące rozwój dzieci, zabawy rozwijające zainteresowania
8.00-8.45 ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem
8.45-9:00 przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno-porządkowe
9.00-9.30 ŚNIADANIE
9.00-10.00 przedstawienie programu przedpołudniowego; zajęcia z poszczególnych obszarów edukacji: przyrodniczej, rozwijania mowy i myślenia, przygotowania do nauki czytania i pisania, edukacji matematycznej, muzycznej, kulturowo-estetycznej i zdrowotnej
10.00-10.30 zajęcia dodatkowe: rytmika, język angielski, zajęcia taneczne, logopedyczne, spacery, wycieczki,
10.30-11.45 zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym
11.45-12.00 przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno-porządkowe
12.00-12.30 OBIAD
12.30-12.40 czynności porządkowe w sali, mycie zębów
12.40-14.45 ODPOCZYNEK DZIECI(grupa młodsza), Realizacja podstawy programowej, dokończenie zadań dnia, odpoczynek, czytanie bajek
14.00-14.30 ZUPA
14.30-15.00 zabawy w kącikach zainteresowań, rysowanie, majsterkowanie,
15.00-17.00 zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje dzieci, wiadomości i umiejętności, zabawy i gry językowe, prace porządkowe w sali, zabawa na świeżym powietrzu, kontakty indywidualne z Rodzicami.