Projekt UE


UWAGA!!!

ZAPRASZAMY RODZICÓW/OPIEKUNÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

JEŻELI TWOJE DZIECKO ZAMIESZKUJE W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM I JEST W WIEKU 3-4 LAT, MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z UDZIAŁU W PROJEKCIE DOFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UE

OFERUJEMY 20 NOWYCH MIEJSC W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BYSTRZAKI”

Monte Cassino 18A/20, 70-476 Szczecin

CZESNE 0zł

Dla uczestników projektu zapewniamy :

 • Czesne 0zł
 • Pełne wyżywienie
 • opiekę w godzinach 6-17
 • Realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego

 

Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

 • Zajęcia rewalidacyjne
 • Terapię logopedyczną
 • Terapię Integracji Sensorycznej
 • Trening Umiejętności Społecznej

 

Bogatą ofertę zajęć rozwijających talenty:

 • Rytmika
 • język angielski
 • taniec
 • karate
 • zajęcia sportowe “Przedszkoliada”

 

*Uczestnik projektu pokrywa jedynie koszty zajęć dodatkowych, które nie są finansowane z projektu w wysokości 150 zł/m-c.

 

 

REKRUTACJA TRWA!

ZAPISÓW MOŻNA DOKONYWAĆ DO 30 CZERWCA 2019 R.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W PLACÓWCE LUB POD NR TELEFONU 696 929 828

lub E-MAIL: bystrzakiszczecin@wp.pl

Dokumenty do pobrania:

dokumenty_rekrutacyjne_Bystrzaki PDF.
regulamin_uczestnistwa_w_projekcie_Bystrzaki PDF.

dokumenty_rekrutacyjne_Bystrzaki DOC

oswiadczenie_RODO_rekrutacja DOC

dokumenty_rekrutacyjne_Bystrzaki DOC.

 

BYSTRZAKI STREFA PRZEDSZKOLAKA ANNA CHOMICKA

od 01.09.2019 rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

VIII Osi Priorytetowej – Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechniane edukacji przedszkolnej pod nazwą
„Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc w placówce wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat oraz rozszerzenie oferty placówki przedszkolnej o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.

przedszkole szczecin, przedszkole prywatne szczecin, przedszkole integracyjne szczecin, najlepsze przedszkole szczecin, nabór do przedszkoli szczecin, rekrutacja do przedszkola szczecin, integracja sensoryczna szczecin, wwr szczecin, przedszkole niepubliczne szczecin