Procedury dla rodziców

Procedury COVID 19 na okoliczność otwarcia przedszkola „Bystrzaki” w Szczecinie od 6. maja 2020

CO powinien wiedzieć rodzic?:

1. Oficjalnie znajdujemy się ciągle w okresie Pandemii koronawirusa w Polsce, a oddając dziecko do przedszkola musicie Państwo zdawać sobie sprawę, że wśród dzieci nie jest możliwe zachowanie twardego reżimu sanitarnego (np. 2 metrów odległości).

2. Najważniejsze jest, abyście Państwo przyprowadzali do przedszkola TYLKO ZDROWE dziecko. Nie przyprowadzaj do przedszkola dziecka, jeśli ktoś w domu przebywa na kwarantannie lub izolacji. Przy wejściu wypełnicie Państwo ankietę dot. stanu zdrowia rodziny. Nie przyjmiemy dziecka z objawami chorobowymi, oraz gdy ktoś z domowników przebywa na kwarantannie.

3. Od 6. maja do odwołania przedszkole „Bystrzaki” w Szczecinie będzie zorganizowane tak, aby zapewnić pracownikom, oraz dzieciom możliwie jak najbezpieczniejsze warunki pobytu w przedszkolu, zabawy i nauki dostosowane do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

a) z uwagi na ograniczone zasoby kadrowe opieka nad dziećmi będzie zorganizowana od 6.maja w jednym oddziale do 14 dzieci. (Kilkoro pracowników ciągle przebywa na opiece nad dziećmi do lat 8. )

b) godziny pracy zostaną skrócone. Od 6. maja pracujemy w godzinach 7-16:00 (do odwołania)

c) Do budynku przedszkola wchodzi tylko kadra przedszkola oraz dzieci. Rodzice nie wchodzą do przedszkola. Przed wejściem będzie dziecku sprawdzana temperatura.

d) Każdy, (dziecko lub nauczyciel) po wejściu do przedszkola przechodzi obowiązkowo dezynfekcję rąk, oraz poddaje się badaniu temperatury ciała termometrem zdalnym.

e) Dzieci w godzinach przedszkola korzystają z placu zabaw, który każdego dnia będzie dezynfekowany.

f) Sale pobytu dzieci oraz łazienki są wyposażone w środki dezynfekcyjne antywirusowe

g) Dzieci na terenie przedszkola nie noszą maseczek ochronnych.

h) Personel przedszkola jest wyposażony w razie potrzeby w środki ochrony osobistej tj. maseczki, rękawiczki, przyłbice, jednak personel nie ma obowiązku zasłaniania nosa i ust.

i) Posiłki są wydawane tak, jak do tej pory.

j) dzieci w przedszkolu nie będą szczotkować zębów – do odwołania

k) W przedszkolu do odwołania nie będą odbywać się zajęcia dodatkowe prowadzone przez osoby w zewnątrz, ponieważ nie dopuszczamy wejścia na teren przedszkola nikogo spoza kadry. Zawieszone więc są zajęcia rytmiki, angielskiego, karate, taniec, Tus, zaj. Z surdopedagogiem, fizjoterapia.

l) Zawieszamy też częściowo zajęcia logopedyczne oraz Integracji sensorycznej, ponieważ z uwagi na okrojony skład kadrowy nauczyciele terapeuci będą wspomagać wychowawców w pracy na grupach.

ł) Zostanie wydzielona sala tzw. kwarantanny, gdzie dziecko będzie przebywać z opiekunem w izolacji od dzieci do czasu przybycia rodzica- w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka.