Zajęcia sportowe

Od września rozpoczeliśmy współpracę z organizatorami projektu „Przedszkoliada”. Raz w tygodniu w naszym przedszkolu (środa o godz 8:30) odbywająsię zajęcia sportowe pod tytułem „Przedszkole i piłka”. Są to zajęcia ogólnorozwojowe dla chętnych dzieci. Zajęcia są odpłatne.