Wczesne wspomaganie rozwoju

W naszym przedszkolu realizujemy bezpłatnie terapię w ramach

orzeczenia o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Orzeczenia wydawane są przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Zajęcia w ramach WWR realizujemy dla dzieci w każdym wieku (już od 1 r.ż).

Orzeczenie wskazuje Państwu jakie zajęcia specjalistyczne są potrzebne dziecku, by wspomóc jego rozwój.

W naszym przedszkolu oferujemy Państwa dzieciom następujące zajęcia w ramach WWR:

 

  • logopedyczne

  • zajęcia z surdopedagogiem dla dzieci z wadami słuchu

  • zajęcia z tyflopedagogiem dla dzieci z wadami wzroku

  • fizjoterapeuta-gimnastyka korekcyjna

  • zajęcia rewalidacyjne-wyrównywanie deficytów rozwojowych i braków, zajęcia „wyrównawcze” dla dzieci z trudnościami w nauce, usprawnianie motoryki małej

  • TUS-Trening Umiejętności Społecznych

Kontakt do dyrekcji: 696-929-828 Anna Chomicka