Rozkład dnia

 

Godziny Zajęcia
6.00-7.00 początek dnia w przedszkolu; powitanie dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań
7.00-8.00 zabawy indywidualne i grupowe, praca kompensacyjno-stymulująca rozwój dzieci, zabawy rozwijające zainteresowania
8.00-8.15 ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem
8.15-8.30 przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno-porządkowe
8.30-8.50 ŚNIADANIE
8.50-9.00 czynności porządkowe
9.00-10.00 przedstawienie programu przedpołudniowego; zajęcia z poszczególnych obszarów edukacji: przyrodniczej, rozwijania mowy i myślenia, przygotowania do nauki czytania i pisania, edukacji matematycznej, muzycznej, kulturowo-estetycznej i zdrowotnej
10.00-10.20 II ŚNIADANIE
10.20-11.15 zajęcia dodatkowe: rytmika, język angielski, zajęcia taneczne, logopedyczne, korektywa, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym
11.15-11.30 przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno-porządkowe
11.30-12.00 OBIAD
12.00-12.20 czynności porządkowe w sali
12.20-14.00 ODPOCZYNEK DZIECI
14.00-14.20 PODWIECZOREK
14.20-17.00 zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje dzieci, wiadomości i umiejętności, zabawy w kącikach zainteresowań, rysowanie, majsterkowanie, zabawy i gry językowe, prace porządkowe w sali, kontakty indywidualne z Rodzicami.