Kształcenie specjalne

 

„Jeżeli otrzymałaś coś więcej niż inni
– w postaci dobrego zdrowia, uzdolnień, energii, sukcesów,
radosnego dzieciństwa, dobrej atmosfery domowej,
nie traktuj tego, jako coś oczywistego.
Należysz bowiem do ludzi szczęśliwych,
a zatem powołany jesteś, aby wiele ofiarować innym.”
                                                                       Albert Schweitzer

 

Od września 2012 roku otworzyliśmy drzwi naszego przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych. Zgłaszają się do nas rodzice, którzy chcieliby dla swojego dziecka miejsca w przyjaznym środowisku, gdzie ich dziecko może się zintegrować z rówieśnikami pomimo swojej choroby. W naszych niedużych grupach bardzo dobrze odnajdują się dzieci niedosłyszące, niesłyszące, słabowidzące, upośledzone w stopniu lekkim, autystycy, dzieci z zespołem Aspergera oraz innymi dysfunkcjami. W grupie do 15 osób uczęszcza do 5 uczniów niepełnosprawnych. Opiekę nad grupą sprawuje dwóch wychowawców: nauczyciel wychowania przedszkolnego, oraz nauczyciel wspomagający, którzy współpracują, aby zapewnić grupie jak najlepsze warunki pracy i pobytu w przedszkolu .

Wspieramy dzieci, które z powodu swojej niepełnosprawności mają problem w komunikacji z otoczeniem. Wspomagamy ich wprowadzając piktogramy, czyli system komunikacji alternatywnej.

Każde dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, poza zajęciami dydaktycznymi w swojej grupie rówieśniczej, uczestniczy w zajęciach rewalidacyjnych specjalistycznych opartych o wytyczne poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Z naszymi uczniami pracuje:

  • logopeda
  • nauczyciel wspomagający
  • surdopedagog
  • tyflopedagog
  • fizjoterapeuta
  • terapeuta TUS (Trening Umiejętności Społecznych)
  • terapeuta Integracji Sensorycznej 

Realizujemy również terapię w ramach orzeczenia o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju

zobacz naszą kadrę
Wszystkie nasze dzieci traktujemy równo i nie dajemy im taryfy ulgowej. Chcemy żeby przez to czuły się częścią naszej małej społeczności i nie czuły się inne od kolegów i koleżanek.

Cieszymy się, że możemy pomóc Wam i Waszym dzieciom w pokonywaniu małych i dużych barier.

Zadzwoń lub napisz do nas i zapytaj, co możemy zrobić dla Twojego dziecka?

 

          SAM_5525