Kształcenie specjalne

 

„Jeżeli otrzymałaś coś więcej niż inni
– w postaci dobrego zdrowia, uzdolnień, energii, sukcesów,
radosnego dzieciństwa, dobrej atmosfery domowej,
nie traktuj tego, jako coś oczywistego.
Należysz bowiem do ludzi szczęśliwych,
a zatem powołany jesteś, aby wiele ofiarować innym.”
                                                                       Albert Schweitzer

 

Nasze Przedszkole jest Przedszkolem Integracyjnym.

W przedszkolu można zrealizować Opinię o potrzebie kształcenia specjalnego wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Oznacza to, że jeśli Twoje dziecko posiada taką opinie, to w Naszym przedszkolu zapewnimy Państwu dzienną opiekę nad dzieckiem, oraz specjalistyczną terapię adekwatną do stopnia niepełnosprawności dziecka.

Jeżeli Twoje dziecko nie posiada jeszcze opinii z poradni, a zauważasz u dziecka jakiekolwiek problemy rozwojowe – pomożemy Ci wstępnie zdiagnozować dziecko i pokierujemy dalej.

Zgłaszają się do nas rodzice, którzy chcieliby dla swojego dziecka miejsca w przyjaznym środowisku, gdzie ich dziecko może się zintegrować z rówieśnikami pomimo swojej choroby. W naszych niedużych grupach bardzo dobrze odnajdują się dzieci niedosłyszące, niesłyszące, słabowidzące, upośledzone w stopniu lekkim, autystycy, dzieci z zespołem Aspergera oraz innymi dysfunkcjami. W grupie do 16 osób uczęszcza do 5 uczniów niepełnosprawnych. Opiekę nad grupą sprawuje dwóch wychowawców: nauczyciel wychowania przedszkolnego, oraz nauczyciel wspomagający, którzy współpracują, aby zapewnić grupie jak najlepsze warunki pracy i pobytu w przedszkolu .

Wspieramy dzieci, które z powodu swojej niepełnosprawności mają problem w komunikacji z otoczeniem. Wspomagamy ich wprowadzając system komunikację alternatywną tj. język migowy, system komunikacji obrazkowej.

Pomagamy zarówno w zakresie diagnozy jak i terapii dziecka

W zakresie terapii możemy zapewnić dziecku na miejscu:

  • terapię logopedyczną
  • terapię słuchu z surdopedagogiem
  • terapię wzroku z tyflopedagogiem
  • pomoc psychologiczną
  • trening umiejętności społecznych
  • terapię Integracji Sensorycznej 
  • terapię ręki

Wszystkie nasze dzieci traktujemy równo i nie dajemy im taryfy ulgowej. Chcemy żeby przez to czuły się częścią naszej małej społeczności i nie czuły się inne od kolegów i koleżanek.

Cieszymy się, że możemy pomóc Wam i Waszym dzieciom w pokonywaniu małych i dużych barier.

 

Zadzwoń lub napisz do nas i zapytaj, co możemy zrobić dla Twojego dziecka?

696-929-828

 

Realizujemy również terapię w ramach orzeczenia o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju

 

          SAM_5525