PDF Drukuj

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU6.00 - 7.00 początek dnia w przedszkolu; powitanie dzieci, zabawy swobodne w kacikach zainteresowań
7.00 - 8.00 zabawy indywidualne i grupowe, praca kompensacyjno -stymulującarozwój dzieci, zabawy rozwijające zainteresowania
8.00 - 8.15 ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem
8.15 - 8.30 przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno-porządkowe
8.30 - 8.50 Ś N I A D A N I E
8.50 - 9.00 czynności porządkowe
9.00 - 10.00 przedstawienie programu przedpołudniowego; zajęcia z poszczególnych obszarów edukacji: przyrodniczej, rozwijania mowy i myślenia, przygotowania do nauki czytania i pisania, edukacji matematycznej, muzycznej, kulturowo - estetycznej i zdrowotnej

10.00 - 10.20

10.20 - 11.15

                                                     II ŚNIADANIE

zajęcia dodatkowe: rytmika, język angielskizajęcia taneczne, logopedyczne, korektywa, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym

11.15 - 11.30 przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno-porządkowe
11.30 - 12.00 O B I A D
12.00 - 12.20 czynności porządkowe w sali
12.20 - 14.00 O D P O C Z Y N E K   D Z I E C I
14.00 - 14.20 P O D W I E C Z O R E K
14.20 - 17.00 zabawy doskonalące i rozwijajace kompetencje dzieci, wiadomości i umiejętności, zabawy w kącikach zainteresowań, rysowanie, majsterkowanie, zabawy i gry językowe, prace porządkowe w sali, kontakty indywidualne z Rodzicami.

 


  Joomla 1.5 themes, phpbb2 hosting.

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 89 gości 

Licznik

Odwiedziło nas19865